Hợp đồng vận chuyển nội thành

Hợp đồng vận chuyển nội thành Cũng như mọi hình thức giao dịch buôn bán khác, việc vận chuyển hàng hóa cũng cần có sự thỏa thuận và kí kết giữa hai bên là bên chủ hàng và bên thực hiện dịch vụ vận chuyển. Để quá trình này diễn ra đơn giản và dễ dàng, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ khái niệm Hợp đồng vận chuyển nội thành.

 

 Đầu tiên chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi Hợp đồng vận chuyển là gì?

 Hợp đồng vận chuyển là một hợp đồng cung cấp dịch vụ di chuyển người hoặc vật từ một nơi này tới một nơi khác bằng những phương tiện nhất định, được thỏa thuận giưa 2 bên ( bên di chuyển và bên thuê vận chuyển).

Bằng chứng của hợp đồng vận chuyển thường là vé, vận đơn hoặc các giấy tờ vận chuyển khác…

Tiếp theo Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là gì ?

Theo điều 535 Bộ luật dân sự Việt Nam hợp đồng vận chuyển tài sản (hàng hóa) là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.

 • Quá trình giao kết hợp đồng sẽ bao gồm các bước như sau:
 • Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa hành khách, người gửi với người vận chuyển.
 • Hợp đồng không nhất thiết phải lập thành văn bản.
 • Hợp đồng được ký kết tại thời điểm các bên thống nhất ý chí, chưa cần thiết phải giao vật hoặc hành khách phải bước lên phương tiện vận chuyển.
Sau khi đã lập hợp đồng vận chuyển hàng hóa và có sự kí kết giữa hai bên thì mỗi bên sẽ có trách nhiệm và lợi ích như sau:

 • Người vận chuyển phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại như hư hỏng, mất hàng hóa, phải giao hàng đúng thời gian, địa điểm cho người có quyền nhận. Bên cạnh đó, người vận chuyển có quyền kiểm tra xác định quyền nhận hàng, có quyền thu tiền rồi mới giao hàng trong trường hợp có thỏa thuận, cũng có quyền yêu cầu người nhận hàng kiểm tra hàng hóa khi giao.
 • Đối với khách gửi hàng phải chịu trách nhiệm trả phí cho bên vận chuyển. Có quyền yêu cầu người vận chuyển (nếu còn giữ tài liệu vận chuyển): Trả lại hàng hóa cho mình, Thay đổi người nhận hàng.

Thông thường trên một hợp đồng vận chuyển sẽ bao gồm các nội dung như:
 • Thông tin người gửi (cá nhân hoặc công ty): tên, địa chỉ, điện thoại, fax, mã số thuế…
 • Thông tin bên vận chuyển: tên, địa chỉ, điện thoại, fax, mã số thuế, số tài khoản…

 

 

Mẫu biên bản ký kết Hợp đồng vận chuyển như sau:

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

(Số: ……………./HĐVCHHH)

 

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ………………………………………….….

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ HÀNG (BÊN A): …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………..

Fax:……………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số:………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………… làm đại diện.

 

BÊN VẬN CHUYÊN (BÊN B):………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………..

Fax: …………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số:………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………… làm đại diện.

 

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

 

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

1.1. Tên hàng : Bên A thuê bên B vận tải những hàng hóa sau :

1.2. Tính chất hàng hóa :

Bên B cần lưu ý bảo đảm cho bên A những loại hàng sau được an toàn :

a) ……………….. (1) hàng cần giữ tươi sống: ………………………………………………………………

b) ……………….. hàng cần bảo quản không để biến chất: …………………………………………… (2)

c) ……………….. hàng nguy hiểm cần che đậy hoặc để riêng: …………………………………………..

d) ……………….. hàng dễ vỡ: ………………………………………………………………………………..

e) ……………….. súc vật cần giữ sống bình thường: ……………………………………………………..

1.3. Đơn vị tính đơn giá cước: ……………………………………………………………………………. (3)

 

ĐIỀU 2: ĐỊA ĐIỂM NHẬN HÀNG VÀ GIAO HÀNG

2.1. Bên B đưa phương tiện đến nhận hàng tại (kho hàng) ....................... (4) do bên A giao.

2.2. Bên B giao hàng cho bên A tại địa điểm ………………………………………… (5)

 

ĐIỀU 3: ĐỊCH LỊCH THỜI GIAN GIAO NHẬN HÀNG

 

STT

Tên hàng

Nhận hàng

Giao hàng

Ghi chú

Số lượng

Địa diểm

Thời gian

Số lượng

Địa điểm

Thời gian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU 4: PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

4.1. Bên A yêu cầu bên B vận tải số hàng trên bằng phương tiện ……………………………………………...

Phải có những khả năng cần thiết như :

- Tốc độ phải đạt ……………… km/ giờ.

- Có mái che ……………………………...

- Số lượng phương tiện là : …………….

4.2. Bên B chịu trách nhiệm về kỹ thuật cho phương tiện vận tải để bảo đảm vận tải hàng hóa

4.3. Bên B phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho phương tịên đi lại hợp lệ trên tuyến giao thông đó để vận tải số hàng hóa đã thỏa thuận như trên và chịu mọi hậu quả về giấy tờ pháp lý của phương tiện vận tải.

4.4. Bên B phải làm vệ sinh phương tiện vận tải  trước khi nhận hàng, 

4.5. Sau khi bên B đưa phương tiện đến nhận hàng mà bên A chưa có hàng để giao sau: ………. phút thì bên A phải chứng nhận cho bên B đem phương tiện về và phải trả giá cước của loại hàng thấp nhất về giá vận tải theo đoạn đường đã hợp đồng. Trong trường hợp không tìm thấy người đại diện của bên A tại địa điểm giao hàng, bên B chờ sau ………. Phút, có quyền nhờ Ủy ban nhân dân cơ sở xác nhận phương tiện có đến và cho phương tiện về và yêu cầu thanh toán chi phí như trên.

4.6. Bên B có quyền từ chối không nhận hàng nếu bên A giao hàng không đúng loại hàng ghi trong vận đơn khi xét thấy phương tiện điều động không thích hợp với loại hàng đó, có quyền yêu cầu bên A phải chịu phạt ……….% giá trị tổng cước phí.

4.7. Trường hợp bên B đưa phương tiện đến nhận hàng chậm so với lịch giao nhận phải chịu phạt hợp đồng là: …………. đồng/ giờ.

 

ĐIỀU 5: GIẤY TỜ CHO VIỆC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

5.1. Bên B phải làm giấy xác báo hàng hóa (phải được đại diện bên B ký, đóng dấu xác nhận) trước ……… giờ so với thời điểm giao hàng.

Bên B phải xác báo lại cho bên A số lượng và trọng tải các phương tiện có thể điều động trong 24 giờ trước khi bên A giao hàng. Nếu bên A không xác báo xin phương tiện thì bên B không chịu trách nhiệm.

5.2. Các giấy tờ khác nếu có.

 

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN HÀNG HÓA

6.1. Hai bên thỏa thuận nhận hàng theo phương thức sau:

Lưu ý : Tùy theo từng loại hàng và tính chất phương tiện vận tải mà thỏa thuận giao nhận theo một trong các phương thức sau:

- Nguyên đai, nguyên kiện, nguyên bao.

- Theo trọng lượng, thể tích.

- Theo nguyên hầm hay container.

- Theo ngấn nước của phương tiện vận tải thủy.

6.2. Bên A đề nghị bên B giao hàng theo phương thức:

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM XẾP DỠ HÀNG HÓA

7.1. Bên B (A) có trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa.

Chú ý :

- Tại địa điểm có thể tổ chức xếp dỡ chuyên trách thì chi phí xếp dỡ do bên A chịu.

- Trong trường hợp bên A phụ trách xếp dỡ (không thuê chuyên trách) thì bên vận tải có trách nhiệm hướng dẫn về kỹ thuật xếp dỡ.

7.2. Thời gian xếp dỡ giải phóng phương tiện là ……….. giờ.

Lưu ý : Nếu cần xếp dỡ vào ban đêm, vào ngày lễ và ngày chủ nhật bên A phải báo trước cho bên B ……. giờ, phải trả chi phí cao hơn giờ hành chính là ……… đồng/giờ (tấn).

7.3. Mức thưởng phạt

- Nếu xếp dỡ xong trước thời gian quy định và an toàn thì bên ........... sẽ thưởng cho bên ..…….. số tiền là ………… đồng/giờ.

 - Xếp dỡ chậm bị phạt là: ………….. đồng/ giờ.

- Xếp dỡ hư hỏng hàng hóa phải bồi thường theo giá trị thị trường tự do tại địa điểm bốc xếp.

 

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT HAO HỤT HÀNG HÓA

8.1. Nếu hao hụt theo quy định dưới mức ……… % tổng số lượng hàng thì bên B không phải bồi thường.

8.2. Hao hụt trên tỷ lệ cho phép thì bên B phải bồi thường cho bên A theo giá trị thị trường tự do tại nơi giao hàng (áp dụng cho trường hợp bên A không cử người áp tải).

 

ĐIỀU 9: NGƯỜI ÁP TẢI HÀNG HÓA (Nếu có)

9.1. Bên A cử …………. người theo phương tiện để áp tải hàng.

Lưu ý : Các trường hợp sau đây bên A buộc phải cử người áp tải:

- Hàng quý hiếm : vàng, kim cương, đá quý…

- Hàng tươi sống đi đường phải ướp;

- Súc vật sống cần cho ăn dọc đường;

- Hàng nguy hiểm;

- Các loại súng ống, đạn dược;

- Linh cửu, thi hài.

9.2. Người áp tải có trách nhiệm bảo vệ hàng hóa và giải quyết các thủ tục kiểm tra liên quan đến hàng hóa trên đường vận chuyển.

9.3. Bên B không phải chịu trách nhiệm hàng mất mát nhưng phải có trách nhiệm điều khiển phương tiện đúng yêu cầu kỹ thuật để không gây hư hỏng, mất mát hàng hóa. Nếu không giúp đỡ hoặc điều khiển phương tiện theo yêu cầu của người áp tải nhằm giữ gìn bảo vệ hàng hóa hoặc có hành vi vô trách nhiệm khác làm thiệt hại cho bên A thì phải chịu trách nhiệm theo phần lỗi của mình.

 

ĐIỀU 10: THANH TOÁN PHÍ VẬN TẢI

10.1. Tiền cước phí chính mà bên A phải thanh toán cho bên B bao gồm:

- Loại hàng thứ nhất là: …………. đồng.

- Loại hàng thứ hai là: …………… đồng.

.......................

Tổng cộng cước phí chính là: …………… đồng.

10.2. Tiền phụ phí vận tải bên A phải thanh toán cho bên B gồm:

- Phí tổn điều xe một số quãng đường không chở hàng là …………. đồng/ km.

- Cước qua phà là ………...... đồng.

- Chi phí chuyển tải là …………… đồng.

- Phí tổn vật dụng chèn lót là ………….. đồng.

- Chuồng cũi cho súc vật là ……………. đồng.

- Giá chênh lệch nhiên liệu tổng cộng là ………….. đồng.

- Lệ phí bến đổ phương tiện là …………… đồng.

- Kê khai trị giá hàng hóa …………… đồng.

- Cảng phí …………… đồng.

- Hoa tiêu phí ………….. đồng.

10.3. Tổng cộng cước phí bằng số: ……………………….. (Bằng chữ: ……………….………………………)

10.4. Bên A thanh toán cho bên B bằng hình thức sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ĐIỀU 11: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

11.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A

a) Nghĩa vụ của bên A:

- Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên B theo đúng thời hạn, phương thức đã thoả thuận;

- Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thoả thuận. Trong trường hợp bên A trông coi tài sản mà tài sản bị mất mát, hư hỏng thì không được bồi thường.

- Bên A phải bồi thường thiệt hại cho bên B và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

b) Quyền của bên A :

- Yêu cầu bên B chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thoả thuận;

- Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển;

- Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại.

11.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B

a) Nghĩa vụ của bên B:

- Bảo đảm vận chuyển hàng hóa đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn;

- Trả tài sản cho người có quyền nhận;

- Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác;

- Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật;

- Bồi thường thiệt hại cho bên A trong trường hợp bên B để mất mát, hư hỏng tài sản do lỗi của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

b) Quyền của bên B:

- Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác;

- Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thoả thuận trong hợp đồng;

- Yêu cầu bên A thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn;

- Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên B biết hoặc phải biết;

- Yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại.

 

ĐIỀU 12: ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM

11.1. Bên A phải chi phí mua bảo hiểm hàng hóa.

11.2. Bên B chi phí mua bảo hiểm phương tiện vận tải với chi nhánh Bảo Việt.

 

ĐIỀU 13: BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG (Nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ĐIỀU 14: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

14.1. Bên nào vi phạm hợp đồng, một mặt phải trả cho bên bị vi phạm tiền phạt vi phạm hợp đồng, mặt khác nếu có thiệt hại xảy ra do lỗi vi phạm hợp đồng dẫn đến như mất mát, hư hỏng, tài sản phải chi phí để ngăn chặn hạn chế thiệt hại do vi phạm gây ra, tiền phạt do vi phạm hợp đồng khác và tiền bồi thường thiệt hại mà bên bị vi phạm đã phải trả cho bên thứ ba là hậu quả trực tiếp của sự vi phạm này gây ra.

14.2. Nếu bên A đóng gói hàng mà không khai hoặc khai không đúng sự thật về số lượng, trọng lượng hàng hóa thì bên A phải chịu phạt đến ………. % số tiền cước phải trả cho lô hàng đó.

14.3. Nếu bên B có lỗi làm hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển thì:

- Trong trường hợp có thể sửa chữa được nếu bên A đã tiến hành sửa chữa thì bên B phải đài thọ phí tổn.

- Nếu hư hỏng đến mức không còn khả năng sửa chữa thì hai bên thỏa thuận mức bồi thường hoặc nhờ cơ quan chuyên môn giám định và xác nhận tỷ lệ bồi thường.

14.4. Nếu bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán tổng cước phí vận chuyển thì phải chịu phạt theo mức lãi suất chậm trả của tín dụng ngân hàng là ……… % ngày (hoặc tháng) tính từ ngày hết hạn thanh toán.

14.5. Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới ………. % giá trị phần tổng cước phí dự chi.

14.6. Nếu hợp đồng này có một bên nào đó gây ra đồng thời nhiều loại vi phạm, thì chỉ phải chịu một loại phạt có số tiền phạt ở mức cao nhất theo các mức phạt mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng này, trừ các loại trách hiệm bồi thường khi làm mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa lúc vận chuyển.

 

ĐIỀU 15: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án.

 

ĐIỀU 16: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ……… tháng ……… năm ………… đến ngày ……… tháng …….. năm …………

Hai bên sẽ họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển hàng hóa này vào ngày ………. tháng ………. năm.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

         

              ĐẠI DIỆN BÊN A                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

                    Chức vụ                                                          Chức vụ

             (Ký tên, đóng dấu)                                           (Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Số lượng;

(2) Tên hàng;

(3) Phải quy đổi theo quy định của Nhà nước, trường hợp Nhà nước không có quy định thì hai bên thỏa thuận;

(4) Địa điểm nhận hàng phải là nơi mà phương tiện vận tải có thể vào ra thuận tiện, an toàn;

(5) Có thể ghi địa điểm mà người mua hàng bên A sẽ nhận hàng thay cho bên A;

 • Dịch vụ chuyển hàng bằng xe ba gác quận 12

  Dịch vụ chuyển hàng bằng xe ba gác quận 12

  Dịch vụ chuyển hàng bằng xe ba gác quận 12 chuyên vận chuyển hàng hóa, chuyển văn phòng, chuyển nhà, phòng trọ giá rẻ. đảm bảo uy tin, chất lượng, đúng thời gian. đặc biệt có giá ưu đãi cho học sinh, sinh viên

  Xem thêm
 • Dịch vụ chuyển hàng bằng xe ba gác quận 11

  Dịch vụ chuyển hàng bằng xe ba gác quận 11

  Dịch vụ chuyển hàng bằng xe ba gác quận 11 - xe ba gac quan 11 dễ chủ động trong việc chuyển hàng hóa có thể đi nhanh hơn xe tải vì nó có thể đi vào những đoạn đường nhỏ hẹp mà xe tải không vào được.

  Xem thêm
 • Xe ba bánh chở thuê quận Gò Vấp

  Xe ba bánh chở thuê quận Gò Vấp

  Xe ba bánh chở thuê quận Gò Vấp; chuyên nhận chuyển văn phòng, dọn nhà, chuyển phòng trọ giá rẻ, có ưu đãi với học sinh sinh viên...cam kết sẽ bồi thường hỏng hóc hàng hóa trong lúc vận chuyển

  Xem thêm
 • Xe ba gác chở thuê huyện Hóc Môn

  Xe ba gác chở thuê huyện Hóc Môn

  Xe ba gác chở thuê huyện Hóc Môn - Nhận chở hàng thêu, chuyển nhà ở, chuyển phòng trọ, chuyển văn phòng trọn với với giá cạnh tranh, Vận chuyển an toàn, đúng hẹn, uy tín

  Xem thêm
 • Xe ba gác chở thuê huyện Củ Chi

  Xe ba gác chở thuê huyện Củ Chi

  Xe ba gác chở thuê huyện Củ Chi - Nhận chở hàng, chuyển phòng trọ, chuyển nhà ở trọn gói - Giá cả phải chăng - Đóng gói vận chuyển cẩn thận - Giảm giá cho sinh viên, công nhân

  Xem thêm
 • Xe ba gác chở thuê huyện Bình Chánh

  Xe ba gác chở thuê huyện Bình Chánh

  Xe ba gác chở thuê huyện Bình Chánh Nhận chở hàng, chuyển phòng trọ, chuyển nhà ở trọn gói, Giá cả phải chăng, đóng gói vận chuyển an toàn, đảm bảo uy tín chất lượng

  Xem thêm
 • Xe ba gác chở thuê huyện Nhà Bè

  Xe ba gác chở thuê huyện Nhà Bè

  Xe ba gác chở thuê huyện Nhà Bè Nhận chở hàng thuê, chuyển nhà ở, chuyển phòng trọ trọn gói với giá rẻ, đóng gói vận chuyển an toàn, đúng giờ, uy tín, đảm bảo khách hàng vừa lòng

  Xem thêm
 • Xe ba gác chở thuê quận Phú Nhuận

  Xe ba gác chở thuê quận Phú Nhuận

  Xe ba gác chở thuê quận Phú Nhuận Chuyên nhận chở thuê hàng hóa, chuyển nhà trọ, chuyển nhà ở, chuyển văn phòng trọn gói, bảo đảm đóng gói an toàn, vận chuyển nhanh

  Xem thêm
 • Xe ba gác chở thuê quận Gò Vấp

  Xe ba gác chở thuê quận Gò Vấp

  Xe ba gác chở thuê quận Gò Vấp - ba gác Gò Vấp luôn hoàn thành một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm được khoản phí không hề nhỏ cho Quý khách hàng. là chọn lựa hàng đầu của mọi đối tượng khách hàng

  Xem thêm
 • Xe ba gác chở thuê quận Bình Thạnh

  Xe ba gác chở thuê quận Bình Thạnh

  xe ba gác chở thuê quận bình thạnh - ba gác bình thạnh cam kết giá tốt - đúng giờ - chuyên nghiệp, sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí giao hàng khi sử dụng xe ba gác để vận chuyển hàng hóa

  Xem thêm
 • Xe ba gác chở thuê quận Bình Tân

  Xe ba gác chở thuê quận Bình Tân

  Xe ba gác chở thuê quận Bình Tân - ba gác bình tân một tập thể năng động, nhiệt huyết và được tuyển chọn kỹ lưỡng, đào tạo chuyên môn bài bản, cùng chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm chuyên nghiệp nhất, giá rẻ nhất

  Xem thêm
 • Xe ba gác chở thuê quận Thủ Đức

  Xe ba gác chở thuê quận Thủ Đức

  xe ba gác chở thuê quận thủ đức - ba gác thủ đức Chúng tôi không bao giờ gian lận, lừa dối sự tin cậy của khách hàng. Với tiêu chí này, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ vận chuyển

  Xem thêm
 • Xe ba gác chở thuê quận 12

  Xe ba gác chở thuê quận 12

  xe ba gác chở thuê quận 12 - ba gac Q12 Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc vận tải, ba gac Q12 tin rằng với kinh nghiệm và khả năng của mình sẽ làm hài lòng tất cả quý khách hàng.chi phí cạnh tranh, đáng tin cậy

  Xem thêm
 • Xe ba gác chở thuê quận 11

  Xe ba gác chở thuê quận 11

  xe ba gác chở thuê quận 11 - ba gac Q11 chịu trách nhiệm về bảo quản vật dụng, hàng hóa mà Quý khách hàng đã ủy thác vận chuyển như chính là tài sản của bản thân; Nhận hàng cũng như giao hàng theo đúng tiến độ

  Xem thêm
 • Xe ba gác chở thuê quận 10

  Xe ba gác chở thuê quận 10

  xe ba gác chở thuê quận 10, Thuê xe chở hàng quận 10 - Chuyên nhận chở hàng hóa, chuyển nhà ở trọn gói, chuyển phòng trọ giá rẻ - Cam kết đúng hẹn - Bốc xếp, vận chuyển an toàn - Bảo đảm uy tín chất lượng

  Xem thêm
 • Xe ba gác chở thuê quận 6

  Xe ba gác chở thuê quận 6

  Xe ba gác chở thuê quận 6 Nhận chở hàng hóa, chuyển nhà ở, chuyển phòng trọ, chuyển văn phòng trọn gói với giá rẻ hơn các dịch vụ khác, Luôn có khuyến mãi giảm giá cho sinh viên và công nhân

  Xem thêm
 • Xe ba gác chở thuê quận 4

  Xe ba gác chở thuê quận 4

  Xe ba gác chở thuê quận 4 Nhận chở thuê hàng hóa, chở thuê hợp đồng, nhận chuyển phòng trọ, chuyển nhà ở, chuyển văn phòng trọn gới với giá cả cạnh tranh, đóng gói vận chuyển an toàn, đền bù khi làm đổ vỡ

  Xem thêm
 • Xe ba gác chở thuê quận 3

  Xe ba gác chở thuê quận 3

  Xe ba gác chở thuê quận 3 Nhận chở hàng, chuyển phòng trọ, chuyển nhà ở, chuyển văn phòng trọn gói với giá rẻ hơn các dịch vụ vận chuyển khác, Đảm bảo an toàn, đúng hẹn, uy tín

  Xem thêm
Gọi ngay: 097 2719 337